Anlamlı sözlere, akılda kalıcı memelere ve esprili alıntılara herkesten daha değer veriyoruz. Bu web sitesi, hem metin biçiminde hem de resim veya videolarda 500'den fazla farklı kaynaktan gelen akıllı kelime öbekleri ve düşüncelerimizi içermektedir.

Şinasi Sözleri

1. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı tek perdelik tiyatro oyununda görücü usulü ile evlenmeyi eleştirmiştir.
2. İmpala-Tanzimat Edebiyatı
Thank you for watching!
3. Fatih Harbiye Şinasi Ah Yüreğim Yüreğim Şimdi Sana Ne Deyim sözleri, Fatih Harbiye Şinasi Ah Yüreğim Yüreğim Şimdi Sana Ne Deyim şarkı sözü, Fatih Harbiye Şinasi Ah ….
4. Sabah lkesi
q4
5. Şair Evlenmesi – Şinasi Tanzimat Dönemi yazarı İbrahim Şinasi tarafından 1859’da yazılan, Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde tek perde olarak tefrika edilen, Türk Edebiyatının ilk tiyatrosu.
6. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmet Ağa‘nın 1829 yılında Osmanlı-Rus Savaşı‘nda ölmesi sebebiyle annesi, onu.
7. İlk çeviri şiirleri, ilk noktalama işaretleri, ilk özel Türk gazeteciliği ve ilk yerli tiyatro eseri edebiyatımıza onunla girmiştir.
8. G zel S zler, A k S zleri, Anlaml S zler
q8
9. Yeni İbrahim Şinasi Sözleri Kısa, İbrahim Şinasi Sözleri facebook, İbrahim Şinasi Sözleri twitter.
10. Ktibas Dergisi
q10
11. Mctuncer.com – Hayat n inden A k S zleri
q11
12. T rk lerimiz
q12
13. Abdülhak Şinasi Hisar, 1883-1963 yılları arasında yaşamış, Türk edebiyatında izlenimci (empresyonist) romanda en güçlü örneklerini veren, “Boğaziçi medeniyeti” ifadesini edebiyatımıza taşıyan kişi olmuştur.
14. Öncelikle şunu bilmeliyiz: Şinasi, Türk şiirinin divan geleneği çizgisinden ayrılmasında şekilden muhtevaya kadar uzanan yenilikler ve değişiklikler yapmıştır.
15. G zel S zler
q15
16. Academi List
q16
17. S z Harman
q17
18. Müntehabât-ı Eş’âr: Şinasi’nin kendi kaside, gazel, şarkı, mizahî ve hiciv tarzındaki şiirlerinden seçmeler yaparak 1862 yılında oluşturduğu eseridir.
19. Avrasya ncelemeleri Merkezi
q19
20. SlidePlayer
q20
21. S z Harman
q21
22. SalakFilozof
q22
23. APKPure.com
q23
24. Hakkındaki ilk kaynakta doğum yılı önce 1242 (1826), sonra da 1240 şeklinde belirtilmiştir (Ebüzziyâ Mehmed Tevfik, Numûne-i Edebiyyât-ı Osmâniyye, İstanbul 1308, s.
25. Eskimeyen Kitaplar
q25
26. Nc Gen lik
q26
27. Aşk kim kalbe gıdadır ne yenir ne yutulur bir demir leblebidir çiğneyene aşk olsun.
28. Mustafa Turgut Foto raf
q28
29. Wiki E itim
q29
30. Dostkelimeler
q30
31. Www.aa.com.tr
q31
32. Turkulerimiz.biz
q32
33. Eskimeyen s zler Eskimeyen Kitaplar
q33
34. Pirtukakurdi
q34
35. G zel S zler
q35
36. G zel s zler ve mesajlar
q36
37. Edebiyat Sultan
q37
38. Türk toplumunu batı tarzındaki şiirle tanıştıran ve tiyatro, makale gibi Batılı edebi türlerin ilk örneklerini veren Şinasi.
39. Mctuncer.com – Hayat n inden A k S zleri
q39
40. G zel S zler
q40
41. G zel S zler
q41
42. Oktay Aras Kitapl
q42
43. ŞİNASİ – MÜNACAT Hak-taalâ azamet âleminin pâdişehi Lâ-mekândır olamaz devletinin taht-gehi Eser-i hikmetidir yerle göğün bünyâdı Dolu boş cümle yed-i kudretinin îcâdı İzzet ü şanını takdis kılar cümle melek Eğilir secde eder pîş-i.
44. G zel S zler
q44
45. Haldun Cezayirlio lu Koleksiyon
q45
46. Beni imrendirir ağzındaki tatlı sözler Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı Uğradım zülfü hayaliyle karasevdaya Böyle Mecnun dahi düşkün mü idi Leyla’ya Can çekişmekten ise canımı versem bari Can feda eyleme bir iş mi sevince yari.
Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: