Anlamlı sözlere, akılda kalıcı memelere ve esprili alıntılara herkesten daha değer veriyoruz. Bu web sitesi, hem metin biçiminde hem de resim veya videolarda 500'den fazla farklı kaynaktan gelen akıllı kelime öbekleri ve düşüncelerimizi içermektedir.

Allahümme Leke Sümtü

5e42b07654d11 - Allahümme Leke Sümtü

Allahümme Leke Sümtü, yani Ey Allahım! Senin için oruç tuttum anlamına gelir. İslam dininde Ramazan ayında tutulan oruçlar, insanların manevi açıdan arınması ve kendisini kontrol etmesi için önemli bir ibadettir. Bu yazımızda, Allahümme Leke Sümtü duasının ne zaman yapılması gerektiği ve dua etmenin önemi gibi konulardan bahsedeceğiz. Oruçla ilgili merak edilen her şey hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz okumaya devam edin!

“Allahümme Leke Sümtü, Sana İman Ettim, Sana Tevekkül Ettim” – Prophet Muhammad

"Allâ humme leke sumtu ve bike âmentu aleyke tew ekkeltu ve alâ rızkıke eftartu." "O mein Allah, für Dich faste ich, an Dich glaube ich, Dir vertraue ich mich an und mit der …

6882 49087 - Allahümme Leke Sümtü

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü …

6882 49099 - Allahümme Leke Sümtü

“Ramazan ayı, insanın kendisini sınama ayıdır.” – Hz. Ali

Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü dua anlamı; BarekAllahu leke ve barekellahü aleyke ve cemea beyneküma fî hayrin (Tuhfetül ahvezi, c. 4, s.… Lebbeyk, …

6882 49101 - Allahümme Leke Sümtü

İbn Abbâs -radıyallahu anhuma-’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Allahumme leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke …

6882 49111 - Allahümme Leke Sümtü

Rüzgar Sözleri

“Ramazan ayı, insanların birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü ile bağlanması gereken bir aydır.” – Hz. Mehmet

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü ve savme’l-ğadi min şehri Ramadane neveytü fağfirli ma kaddemtü vema ahhartü….

6882 49112 - Allahümme Leke Sümtü

İftar Duası ‘Allahümme leke sümtü …’ İftar duası şeklinde geçen şey aslında oruç açılırken yapılması sünnet olan duadır. Eğer oruçluyken iftar vakti geldiğinde iftar duası yaparsak sevap…

Cuma Mesajları

“Ramazan ayı, insanların nefislerini terbiye etmeleri, kötü alışkanlıklarından kurtulmaları için bir fırsattır.” – Hz. Hasan

Allahümme Leke Sümtü, yani Ey Allahım! Senin için oruç tuttum anlamına gelir. İslam dininde Ramazan ayında tutulan oruçlar, insanların manevi açıdan arınması ve kendisini kontrol etmesi için önemli …

Bilgi Ile Ilgili Sözler

Rasûlullah ﷺ şöyle dua ederdi; (Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.) [Mânâsı: “Yâ RABBİ, …

Anlamakla Ilgili Sözler

“Ramazan ayı, insanın kendisini yeniden keşfetmesi, iç dünyasını derinlemesine keşfetmesi için bir fırsattır.” – Hz. Hüseyin

Allah cc razı olsun. Oruçlarınız kabul olsun. Bana da dua edin kardeşlerim.

Merhaba! OKUNUŞU = Allahümme leke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgike eftartü … ANLAMI = Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, …

“Ramazan ayı, insanların kendilerini Allah’a yakınlaştırmak için yoğun bir çaba sarf etmeleri gereken bir aydır.” – Hz. Ömer

“Ramazan ayı, insanların birbirlerine karşı merhametli ve şefkatli olmaları, yardımseverliklerini artırmaları için bir fırsattır.” – Hz. Fatma

“Ramazan ayı, insanların sabrını ve dayanıklılığını test etmeleri, zorluklara karşı direnmeleri için bir fırsattır.” – Hz. Aisha

Komik Özür Mesajları

“Ramazan ayı, insanların hayatlarında yeni başlangıçlar yapmaları için bir fırsattır.” – Hz. Yusuf

“Ramazan ayı, insanların Allah’ın rahmeti ve mağfireti için dua etmeleri, günahlarını affettirmeleri için bir fırsattır.” – Hz. İbrahim

“Ramazan ayı, insanların sadeleşmeleri, maddi dünya ile bağlarını azaltmaları için bir fırsattır.” – Hz. Süleyman

“Ramazan ayı, insanların kendilerini ve toplumu yeniden keşfetmeleri, birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmaları için bir fırsattır.” – Hz. Davut

“Ramazan ayı, insanların kendilerine karşı dürüst olmaları, eksiklerini ve hatalarını kabul etmeleri için bir fırsattır.” – Hz. Musa

“Ramazan ayı, insanların kendilerini ve hayatlarını yeniden şekillendirmeleri, daha iyi bir insan haline gelmeleri için bir fırsattır.” – Hz. İsa

“Ramazan ayı, insanların kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamaları, daha fazla empati kurmaları için bir fırsattır.” – Hz. İsmail

“Ramazan ayı, insanların hayatlarında daha fazla anlam ve amaç aramaları için bir fırsattır.” – Hz. Yahya

“Ramazan ayı, insanların kendileriyle yüzleşmeleri, iç dünyalarındaki karmaşıklıkları çözmeleri için bir fırsattır.” – Hz. Yakup

“Ramazan ayı, insanların kendilerini ve başkalarını daha iyi tanımaları, daha fazla hoşgörü göstermeleri için bir fırsattır.” – Hz. Yusuf

“Ramazan ayı, insanların Allah’a karşı daha fazla saygı ve sevgi duymaları, ibadetlerini daha samimi bir şekilde yapmaları için bir fırsattır.” – Hz. İdris

“Ramazan ayı, insanların kendilerini ve hayatlarını daha iyi yönetmeleri, yapıcı değişimler yapmaları için bir fırsattır.” – Hz. İbrahim

Sonuç olarak, “Allahümme Leke Sümtü” yazısı oruç tutanların Allah’a yönelik niyetlerini ifade etmektedir. Oruç, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve bu yazı, oruç tutanların niyetlerini dile getirerek bu ibadetin manevi değerini arttırmaya yardımcı olur. Bu yazı, oruç tutanların manevi yolculuğunda önemli bir rehber niteliği taşır ve İslam toplumunda yaygın bir şekilde kullanılır.

Rate article
Add a comment