Anlamlı sözlere, akılda kalıcı memelere ve esprili alıntılara herkesten daha değer veriyoruz. Bu web sitesi, hem metin biçiminde hem de resim veya videolarda 500'den fazla farklı kaynaktan gelen akıllı kelime öbekleri ve düşüncelerimizi içermektedir.

Kutadgu Bilig Sözleri

1. Yüzyılda Yusuf – Has Hacib – adında bir kişi tarafından on sekiz ayda 6645 beyit olarak yazılmıştır.
2. Kutadgu Bilig den seçme sözler oratoryo
Thank you for watching!
3. Abdulvahap KARA
q3
4. Kutadgu Bilig’den seçmeler: Akıl süsü dil, dil süsü sözdür.
5. İslami devir içinde Türk Dili ve Edebiyatı’nın olduğu kadar, Türk Kültür Tarihinin de asla ihmal edemeyeceği bir siyasetnamedir.
6. Kutadgu Bilig, Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerindendir.
7. S z Harman
q7
8. D nya Bizim
q8
9. En yeni kutadgu bilig ile ilgili kitap alıntılarını, yazar sözlerini, 1k okurlarının kitaplardan, yazarlardan yaptıkları etkileyici alıntıları inceleyebileceğiniz sayfa.
10. Biymed Akademi
q10
11. Yusuf Has Hacib Aşk Sözleri, Yusuf Has Hacib Sözleri Kısa, Yusuf Has Hacib Sözleri Ve Anlamları, Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig Sözleri.
12. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.
13. ON THE VOCABULARY OF KUTADGU BILIG AND ADAKŞU “TOGETHER, SIDE BY SIDE” Abstract Kutadgu Bilig is one of the ‘earliest and richest Iiterary Works with nearly 3000 words.
14. 3993: Kalı mundağ erse kim aydım bu söz, tilin kön sözüm tut ayâ köŋli tüz: Eğer sana söylediğim şekilde ise, bunu itiraf et, sözümü tut, ey hâlis kalpli insan.
15. Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi Özellikleri Devlet Felsefesi Özet- Anlamı Kutadgu bilig Yusuf Has Hacip Kitabı Kutadgu bilig Özellikleri Konusu Karakterleri.
16. Vdocuments.mx
q16
17. Herat Nüshası Kutadgu Bilig’in ilk defa bulunan ve dolayısıyle bu eser üzerindeki çalışmalara esas olan bu nüsha, 1439’da, Herat’da istinsah edilmiştir.
18. Kutadgu Bilig: Kutlu olma bilgisi yazarın deyimi ile kitap dört ana unsurdan oluşur: doğruluk, mutluluk, akıl ve yetinme bundan yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış bir eser ve içeriği güncelliğini koruyor kitabın alternatif ismi “Öğütler Kitabı” olabilirdi ve mutlaka okumalısınız.
19. Pusula Haber
q19
20. Ne G zel S zler
q20
21. Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi, ilk mesnevisi, aruzla yazılan ilk eseri olan Kutadgu Bilig’de özdeyiş niteliğinde çok fazla söz var.
22. KUTADGU BİLİG’DEN SÖZLER Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur.
23. Kutadgu Bilig, “Mutluluk veren Bilgi” anlamına gelmektedir ve devlet adamlarına öğütler içeren bir eserdir.
24. ResearchGate
q24
25. Kutadgu Bilig, aslında hem kendi döneminin insanlarına hem de günümüz insanına seslenebilen, sağladığı fayda ile nasihatname görünümüne bürünmüş, ama siyaset alanında önemli bilgiler sunan, didaktik yapısına rağmen bu tür eserlerde pek rastlanılmayacak ölçüde şiirselliğe sahip bir şaheserdir.
26. T rk Yurdu Dergisi
q26
27. Kutadgu Bilig Sözleri başlığı altında, Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında yazılmış “Kutadgu Bilig” isimli eserinden alıntı sözler derledik Kitap hakkında : Kutadgu Bilig, Türk Edebiyatı’nda İslam kültürünün özelliklerini taşıyan ilk üründür.
28. Kesit Yay nlar
q28
29. Kutadgu Bilig isminin etimolojik çözümlemesine inildiğinde şu şekilde bir gramatikal yapı söz konusu olacaktır: Kut+ad-gu: Kut isim kökü üzerine +Ad- isimden fiil yapma eki getirilmiş ve sözcük fiil yapıldıktan sonra –GU+ sıfat- fiil eki getirilerek geçici bir sıfat yapılmıştır.
30. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig Eserinin Özellikleri: Kutadgu Bilig eseri mesnevi tarzda ve aruz vezni ile yazılmıştır.
31. Kutadgubilig
q31
32. SlidePlayer
q32
33. Yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan) ….
34. Rating Academy
q34
35. Eserini Balasagun’da yazmaya başlayan Yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti’nin merkezi olan Kaşgar’a gitmiş ve eserini 18.
36. Rating Academy
q36
37. Mektup Edebiyat Dergisi
q37
38. Mu la S tk Ko man niversitesi
q38
39. Mctuncer.com – Hayat n inden A k S zleri
q39
40. Kutadgu Bilig, “Mutluluk veren Bilgi” anlamına gelmektedir ve devlet adamlarına öğütler içeren bir eserdir.
41. Zl S zler Anlaml ve G zel
q41
42. Sevilen S zler
q42
Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: