Anlamlı sözlere, akılda kalıcı memelere ve esprili alıntılara herkesten daha değer veriyoruz. Bu web sitesi, hem metin biçiminde hem de resim veya videolarda 500'den fazla farklı kaynaktan gelen akıllı kelime öbekleri ve düşüncelerimizi içermektedir.

Ibni Arabi Sözleri

1. Muhyiddin İbni Arabi’nin İslam dışı sözleri 1- Vahiy aldığını iddia diyor.
2. Muhyiddin İbnü’l Arabi Sözleri…Üç şeyden kork
Thank you for watching!
3. Yahutta,o bir bakımdan hak’tır,bir bakımdan da halk’tır diyebilirsin.
4. HD Images g zel s zler
q4
5. Muhyiddin İbn Arabi yazarına ait tüm eserleri ve kitapları inceleyebilirsiniz.
6. Eğer aşkı seversen cân olasın İlâhî meşrebim, vahdetperestim, şerâb-ı cilve-i hayret ile mestim.
7. Eğer bu sayfada herhangi bir İbni Rüşd alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
8. Doğru biIinirse yaInış da biIinir ama önce yaInış biIinirse doğruya uIaşıIamaz.
9. G zel S zler, A k S zleri, Anlaml S zler
q9
10. DemliS zler.com
q10
11. Muhabbet P nar
q11
12. Bilgi Deryam
q12
13. ) SOLLAMA ZIRVASI İbn Arabî, Fusûs’unda açıkça şöyle demektedir: “Velilik peygamberlikten (nubuvvetten) daha büyüktür, hattâ risâletten de daha kâmil (bir makam)dır”.
14. Muhyiddin İbn Arabi Muhyiddin İbn Arabi’den Hikmetli Sözler.
15. Ekrem Bu ra Ekinci
q15
16. İbni Arabi Sözleri, İbn-i Arabi Kısa, Resimli Aşk Sözleri Diriliş, Muhyiddin İbni Arabi İlham Veren Mesajları, Endülüslü İbnül Arabi Alıntıları.
17. G zel S zler, A k S zleri, Anlaml S zler
q17
18. Demlicay.net
q18
19. ”Sin Şın’a girince Mim’in kabri bulunur” İşte İbni Arabinin ölümü ve yüzyıllar sonra Yavuz Sultan Selim’in İbni Arabinin mezarını bulması.
20. S z Harman
q20
21. Demlicay.net
q21
22. Tasavvuf âlimlerinden kendînin hâlını bilenlerden bir kaçı Şeyh Muhiddîn-i Arabî Hz.
23. Slam Ansiklopedisi
q23
24. Sevilen S zler
q24
25. Sevilen S zler
q25
26. Slam Ansiklopedisi
q26
27. Vehhâbîlerin türeyeceğini ve yollarının bozuk olacağını tâ o zamanda kerâmet olarak haber verdiği için, Vehhâbîler Muhyiddîn-i Arabî’yi sevmez ve hakkında çirkin sözler sarf ederler.
28. DemliS zler.com
q28
29. Bandedegosses
q29
30. Türk tıp tarihinin efsane isimlerinden birisi olarak dikkat çeken ve bulduğu ilaçlar ile olduğu kadar aynı zamanda sözleri ile de insanların hafızasında yer eden efsane bir isim olarak dikkat çeker.
31. Kitap Takip ileri
q31
32. Slam Ansiklopedisi
q32
Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: